Πρόγραμμα

31 Μάρτιος 2023

A
B
8-11 matheos 6973839037 7-9 Ηλίας 6942876289

10-12 Στέλιος Wreckin 6976056696

C CONTROL

8-10 Θανάσης μελετη 6981879620

99 euro (10 από ενοικίαση βάσης)
BAR 15
john 5 ores

-30 john

-4 euro psonia

enoikiasi piatinia hihat 2crash  ride 40 euro

Χριστόφορος Μπεζανας 6975709343

ΑΙ 876115

 

View full calendar