Πρόγραμμα

27 Οκτώβριος 2023

A B
5-8 ALMALIS PROVA 6906696931

8-10 Φάνης 6975553567

10-12 Χάρης 6986359125?

5-7 Νικος 6995661696

5-8  Στελιος 6942253336 ΑΚΥΡΗ λόγω αρρώστιας θα πληρωθεί η μιση

8-10 hand of fate

10-12 spuros 6989277169

C CONTROL
88 eurο

 

 

BAR 2 euro

john 4 ores

-24 euro john

66

View full calendar