Πρόγραμμα

25 Ιούλιος 2023

A B
6-8 Ανθη 22 pos 6-9 Ηλίας engl
C CONTROL
9-10 xoto άργησε να έρθει ο χοτο και κάνανε μια ώρα 41 euro (22 pos)

Bar 3 euro

john 4 ores

-24 euro john

 

 

 

View full calendar