Πρόγραμμα

22 Μάρτιος 2023

A B
7-9 Νεκροπολις pos

9-11 ΒΑΝD SAWS PEAVY MARSHALL

7-10 Mαρια 6981777403 +korg pos
10-12 Petros 6973442898
C CONTROL
44 euro (58 pos)

BAR 13 euro

john 5 ores

-30 euro john

-4 euro psonia

giorgos drummer noikiase vase snear mexri kuriaki 6983443460

View full calendar