Πρόγραμμα

17 Ιούνιος 2023

A B
8-2 ρεκ τύμπανα Φώτης jailcat

7-8 koza mostra

6-9 Κώστας 6945325063

9-11 Μαίρη 6970494425

C CONTROL
166 euro (100 apo rec)

BAR 6 euro

john 5 ores

-30 euro john

-100 euro xaderfi

 

View full calendar